สารสนเทศของคณะ

บริการนักศึกษา

9-9-63 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพฯ 2-9-63 ยินดีกับนักศึกษา คทก.รับรางวัลการแข่งขัน R2M 2020 29-8-63 จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สุโขทัย 38-8-63 ทำแกงเขียวหวานกระป๋อง แนะแนวการศึกษา 2563 (โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก) แนะแนวการศึกษา 2563 (โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม) แนะแนวการศึกษา 2563 (โรงเรียนบ้านสงเปลือย) 23-8-63 กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญรับน้องเกษตรพิบูล 23-8-63 กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร แนะแนวการศึกษา 2563 (โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม) 10-8-63 Lab ปลากระป๋อง 1-2 ส.ค. 63 โครงการกล้าต้นใหม่แห่งความภาคภูมิใจเกษตรพิบูล 15-7-63 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ 26-6-63 มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ปีการศึกษา 2562 23-6-63 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563 26-2-63 วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทย์-อาหาร 18 - 20 ก.พ. 63 การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรฯ ครั้งที่ 6 14-2-63 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรพิบูลสงคราม 29 - 31 ม.ค. 63 โครงการยกระดับคุณภาพนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ 28 ม.ค. 2563 กิจกรรมบริจาคโลหิต 22 ม.ค. 63 การประกวดดาว-เดือน มรพส.2562 22 ม.ค. 63 PSRU Open House 2020 การเรียนการสอน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ 18 - 19 ม.ค. 63 การอบรม Codex HACCP / GMP กิจกรรมวันปีใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 2563 11-12-62 การประชุมชี้้แจงแนวทางการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรง มรพส. 19-11-62 โครงการ “การจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 62 18-11-62 พิธีปิดโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ประจำปี 2562 2-11-62 เกษตรพิบูลคืนถิ่น 2562 30-10-62 รับเหรียญเรียนดี 2561
จดหมายข่าวเกษตรพิบูล
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด(คลิก)
อ่านจดหมายข่าวเกษตรพิบูลทั้งหมด(คลิก)