สารสนเทศของคณะ

บริการนักศึกษา

มีนาคม 2561
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
กิจกรรมบริจาคโลหิต กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก โครงการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ จิตอาสาปันน้ำใจ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรฯ ครั้งที่4 พิธีปิด กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเกษตรและโครงงานเกษตร ครั้งที่ 2 “ตามรอยศาสตร์ของพ่อ” การท่องเที่ยวเชิงเกษตร “ตามรอยศาสตร์ของพ่อ” การประกวดโครงงานเกษตร “ตามรอยศาสตร์ของพ่อ” การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเกษตร “ตามรอยศาสตร์ของพ่อ” พิธีเปิด กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเกษตรและโครงงานเกษตร ครั้งที่ 2 “ตามรอยศาสตร์ของพ่อ” ภาพบรรยากาศก่อนเริ่มงาน กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเกษตรและโครงงานเกษตร ครั้งที่ 2 “ตามรอยศาสตร์ของพ่อ” ภายบรรยากาศวันสุดท้าย ของโครงการ Innovative Startup 9 กุมภาพันธ์ 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 การซ้อมรำเนื่องในวันราชภัฏ ภายบรรยากาศวันวันที่ 2 ของโครงการ Innovative Startup 8 กุมภาพันธ์ 2561 ภายบรรยากาศวันแรกของ โครงการ Innovative Startup 7 กุมภาพันธ์ 2561 สภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจร กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 2 ทำลอนตาลในน้ำเชื่อมบรรจุกระป๋อง 21 มกราคม 2561 ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว(ครั้งที่2) โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนแบบสหวิชาชี 19 มกราคม 2561 PD พิบูล สาธิตการทำเจลทำความสะอาดมือ จิตอาสาพัฒนาทัศนียภาพ 17 มกราคม 2561 สาธิตการขยายเชื้อ BT เพื่อกำจัดหนอนแมลงศัตรูพืช ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 16 มกราคม 2561 การประชุมเครือข่ายคณะเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 15 มกราคม 2561 ลงพื้นที่ฉีดยาคุมกำเนิดและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว 14 มกราคม 2561 โครงการอบรมการคุมกำเนิดและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวจรจัด 13-14 มกราคม 2561 โครงการสำนึกคุณแผ่นดิน ครั้งที่ 6 22 ธันวาคม 2560 การประชุม T-CAS ครูแนะแนว ร่วมประชุมบูรณาการการดำเนินงานโครงการต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ อบรมนศ. หัวข้อ การเขียนจดหมายสมัครงาน การกรอกข้อมูลสมัครงานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด(คลิก)
จดหมายข่าวเกษตรพิบูล
อ่านจดหมายข่าวเกษตรพิบูลทั้งหมด(คลิก)