สารสนเทศของคณะ

บริการนักศึกษา

กันยายน 2561
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
ไม้ผลัดใบพิบูลสงคราม 2561 ประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิทย์-อาหาร ระดับ ป.โท กล้าต้นใหม่แห่งความภาคภูมิใจเกษตรพิบูล 61 กิจกรรมตักบาตรเปิดหอ ประจำปีการศึกษา 2561 kaset take care MOU โครงการส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ กล้าต้นใหม่แห่งความภาคภูมิใจเกษตรพิบูล 61 พิธีไหว้ครู - สู่ขวัญ มรพส.61 โครงการ "เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่1" เลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ และคณะกรรมการสภาฯ 10 ส.ค. 2561 ปฐมนิเทศ "กล้าต้นใหม่แห่งความภาคภูมิใจเกษตรพิบูล" 10 ส.ค. 2561 ทำบุญถวายเพลพระเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2561 ฐานที่ 10 ก้าวแรกสู่...บัณฑิตพิบูลสงคราม 3 สิงหาคม 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษา 2561 รางวัลบุคลากรดีเด่น (สายวิชาการ) และนักวิจัยดีเด่น ปีการศึกษา 2560 บุคลากรดีเด่น (สายสนับสนุน) ประจำปีการศึกษา 2560 2 ส.ค. 61 ประชุมคณาจารย์ประจำคณะฯ ครั้งที่18 (1/2561) 25 ก.ค. 2561 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 25 ก.ค. 2561 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่29 23 ก.ค. 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ตรวจประเมิน ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2560 โครงการส่งเสริมและยกย่องบุคลากรที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นหลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฯ มอบเกียรติบัตรนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนาม IH-Training : Risk management and internal audit technique 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ 17-18 พ.ค. 61 โครงการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ กิจกรรม GOODBYE SENIOR "AGGIE ALL STARS" 2560 โครงการส่งเสริมพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางการประกอบอาชีพ เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการยกย่องบุคลากรดีเด่น ปีงบประมาณ 2561
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด(คลิก)
จดหมายข่าวเกษตรพิบูล
อ่านจดหมายข่าวเกษตรพิบูลทั้งหมด(คลิก)