สารสนเทศของคณะ

บริการนักศึกษา

ธันวาคม 2560
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
เทศน์มหาชาติมหากุศล 13 กัณฑ์ 2560 การประกวด ดาว - เดือน มรพส. 2017 KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังฯ ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 2560 สืบสานประเพณีไทย “มนต์นทีแห่งสายน้ำ พิบูลสงคราม” ลงพื้นที่ตำบลจอมทอง 2560 รายวิชาภูมิสังคมในระบบเกษตรฯ 18 ต.ค. 2560 ปลูกดาวเรือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ 18 ต.ค. 60 กิจกรรมนักศึกษาชั้นปี 4 พบผู้บริหาร 18 ต.ค. 60 นำเสนอการสำรวจทรัพยากรพืช สัตว์และการใช้ประโยชน์ 4 ต.ค. 60 ศึกษาดูงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร รายวิชาภูมิสังคมฯ 29 กันยายน 2560 องคมนตรี เยี่ยมชมพื้นที่ต้นแบบงานวิจัย 28 กันยายน 2560 แบ่งปันโลหิต บำเพ็ญประโยชน์ 25 กันยายน 2560 งานไม้ผลัดใบ 2560 FRESHMEN NIGHT PARTY AND AGGIE PR STAR AWARDS 2017 23 กันยายน 2560 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์พี่น้องเขียวขาว ประกันคุณภาพระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 30 สิงหาคม 2560 โครงการ พิบูลเดินปั่น ปันสุข ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 29 สิงหาคม 2560 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรพิบูลสงคราม ทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์เนื่องในวันเข้าพรรษา 2560 เตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรฯ พิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ2560 5 ส.ค. 60 รับน้องหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 60 โครงการกล้าต้นใหม่แห่งความภาคภูมิใจเกษตรพิบูล รับน้องมหาวิทยาลัยฯรุ่น 1 ขอเชิญสักการะพระปางขอฝน การประชุมคณาจารย์ประจำคณะฯ ครั้งที่ 17 (1/2560) บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ปี2560
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด(คลิก)
จดหมายข่าวเกษตรพิบูล
อ่านจดหมายข่าวเกษตรพิบูลทั้งหมด(คลิก)