สารสนเทศของคณะ

บริการนักศึกษา

มิถุนายน 2560
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเกษตรศาสตร์+สัตวศาสตร์ โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ 60 นิทรรศการสหกิจศึกษาพิบูลสงคราม 15 พ.ค.60 ประชุม "คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ครั้งที่ 7(2/2560)" กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 Goodbye Seniors Food And Agricultural Technology 59 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสู่อาชีพ หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรศึกษาดูงาน การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวกลุ่มจอมทอง โครงการจุดประกายความคิดการเป็นผู้ประกอบการ ประเพณีสงกรานต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 2560 กิจกรรมติดแข็มผูกไท ประจำปี 2560 20 มีนาคม 2560 ร่วมพิธีเปิดงาน Food & Beverage Cluster Phitsanulok ที่ Central Plaza Phitsanulok คณะเทคโนดลยีการเกษตรและอาหารร่วมกิจกรรมPibul showcase ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนาม หลักสูตรวิทย์ - อาหาร มรภ.เพชรบูรณ์ ศึกษาดูงาน หลักสูตรวิทย์-อาหาร มรพส. การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่3 พิธีมอบรางวัล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่29 "ทะเลแก้วเกมส์" กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเกษตรและโครงงานเกษตร "ตามรอยศาสตร์ของพระราชา" 26-11-59 Dinner talk นิทรรศการนำเสนอนวัตกรรมผลงานของนักศึกษา การนำเสนอผลงานการลงชุมชนจอมทอง รายวิชาภูมิสังคม กิจกรรม"พิบูลสงคราม รวมพลังแห่งความภักดี" ผจก.โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิวเยี่ยมชมฟาร์มฯ เพื่อเลือกวัตถุดิบ 23 พฤศจิกายน 2558 นิทรรศการอาหารอาเซียน กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพิบูลสงคราม ภายใต้โครงการ อพ.สธ. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพฯ ปี 58 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบำเพ็ญประโยชน์/กิจกรรมต้นกล้าความดี ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช พิธีสวดมนต์และนั่งสมาธิเจริญภาวนาเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลฯ
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด(คลิก)
จดหมายข่าวเกษตรพิบูล
อ่านจดหมายข่าวเกษตรพิบูลทั้งหมด(คลิก)