สารสนเทศของคณะ

บริการนักศึกษา

กรกฏาคม 2561
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
ตรวจประเมิน ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2560 โครงการส่งเสริมและยกย่องบุคลากรที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นหลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฯ มอบเกียรติบัตรนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนาม IH-Training : Risk management and internal audit technique 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ 17-18 พ.ค. 61 โครงการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ กิจกรรม GOODBYE SENIOR "AGGIE ALL STARS" 2560 โครงการส่งเสริมพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางการประกอบอาชีพ เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการยกย่องบุคลากรดีเด่น ปีงบประมาณ 2561 ส่งเสริมอัตลักษณ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารตามหลักปรัชญาฯ สืบสานประเพณีไทย “สงกรานต์เกษตรพิบูลสงคราม” สงกรานต์มหามงคล ถนนมะฮอกกานี 2560 KM ผลงานวิชาการ สู่ กพอ.60 รู้ไว้ ได้ใช้จริง PSRU GAMES 2018 PIBUL Showcase 2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมบริจาคโลหิต กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก โครงการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ จิตอาสาปันน้ำใจ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรฯ ครั้งที่4 พิธีปิด กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเกษตรและโครงงานเกษตร ครั้งที่ 2 “ตามรอยศาสตร์ของพ่อ” การท่องเที่ยวเชิงเกษตร “ตามรอยศาสตร์ของพ่อ” การประกวดโครงงานเกษตร “ตามรอยศาสตร์ของพ่อ” การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเกษตร “ตามรอยศาสตร์ของพ่อ” พิธีเปิด กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเกษตรและโครงงานเกษตร ครั้งที่ 2 “ตามรอยศาสตร์ของพ่อ” ภาพบรรยากาศก่อนเริ่มงาน กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเกษตรและโครงงานเกษตร ครั้งที่ 2 “ตามรอยศาสตร์ของพ่อ” ภายบรรยากาศวันสุดท้าย ของโครงการ Innovative Startup 9 กุมภาพันธ์ 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 การซ้อมรำเนื่องในวันราชภัฏ ภายบรรยากาศวันวันที่ 2 ของโครงการ Innovative Startup 8 กุมภาพันธ์ 2561
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด(คลิก)
จดหมายข่าวเกษตรพิบูล
อ่านจดหมายข่าวเกษตรพิบูลทั้งหมด(คลิก)