สารสนเทศของคณะ

บริการนักศึกษา

2-9-62 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย "PSRU GAMES" 2562 30-8-62 ต้อนรับองคมนตรี 29-8-62 รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 2561 24-8-62 กิจกรรม AGGIE PR STAR AWARDS 2019 14-8-62 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 7-8-62 ถวายภัตตาหารเพลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 1-8-62 กิจกรรมตักบาตรเปิดหอ ประจำปีการศึกษา 2562 31-7-62 บริจาคโลหิต 30-7-62 โครงการก้าวแรกแห่งความภาคภูมิใจ "เกษตรพิบูลสงคราม 62" 27-7-62 พิธีบายศรี...สู่ขวัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 19-7-62 KM การจัดทำหลักสูตรแบบ Module 19-7-62 หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรฯ เตรียมความพร้อมก่อนเรียนของนักศึกษาใหม่'62 12-14 ก.ค. 62 โครงการกล้าต้นใหม่แห่งความภาคภูมิใจเกษตรพิบูล 62 รับน้อง'62 รุ่น 2 รับน้องให้น้องรัก "เกษตรเถิดเทิง" รับน้อง'62 รุ่น 1 รับน้องให้น้องรัก "เกษตรเถิดเทิง" 2-7-62 ประชุม PreSchool คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 2562 26-6-62 กิจกรรมพี่สโมสอนน้องเตรียมพร้อมเปิดเทอม ต้อนรับนักศึกษาสมัครศึกษาต่อรอบขาดแคลน เลือกตั้งสรรหาประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 19 มิ.ย. 2562 ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ครงการส่งเสริมยกย่องบุคลากรที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น.... การจัดทำหลักสูตรแบบ Module ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ แผนกลยุทธฯ และสานสัมพันธ์ 2562 4-5-62 Good Bye Senior "Kaset Fantasy" 4-5-62 ส่งเสริมพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางการประกอบอาชีพ 25-4-62 ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย พิธีติดเข็มผูกไทประดับตราพระพิรุณและประเพณีสงกรานเกษตรพิบูล นิทรรศการสหกิจเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ต้อนรับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 20-3-62 พิธีปิด PSRU GAME 2018
จดหมายข่าวเกษตรพิบูล
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด(คลิก)
อ่านจดหมายข่าวเกษตรพิบูลทั้งหมด(คลิก)