สารสนเทศของคณะ

บริการนักศึกษา

19-11-62 โครงการ “การจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 62 18-11-62 พิธีปิดโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ประจำปี 2562 2-11-62 เกษตรพิบูลคืนถิ่น 2562 30-10-62 รับเหรียญเรียนดี 2561 30-10-62 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 61 27-10-62 กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องเขียว 25-10-62 กิจกรรมบริจาคโลหิต 19-10-62 กิจกรรมเดิน-วิ่งประเพณีใต้ร่มกาซะลอง ประจำปี 2562 8-10-62 โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2562 "Best of the best” 7-10-62 ให้คำปรึกษาการจัดทำหลักสูตรโมดูล 2-10-62 ลงพื้นที่สำรวจรายวิชาภูมิสังคมในระบบเกษตรภาคเหนือตอนล่าง 2-9-62 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย "PSRU GAMES" 2562 30-8-62 ต้อนรับองคมนตรี 29-8-62 รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 2561 24-8-62 กิจกรรม AGGIE PR STAR AWARDS 2019 14-8-62 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 7-8-62 ถวายภัตตาหารเพลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 1-8-62 กิจกรรมตักบาตรเปิดหอ ประจำปีการศึกษา 2562 31-7-62 บริจาคโลหิต 30-7-62 โครงการก้าวแรกแห่งความภาคภูมิใจ "เกษตรพิบูลสงคราม 62" 27-7-62 พิธีบายศรี...สู่ขวัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 19-7-62 KM การจัดทำหลักสูตรแบบ Module 19-7-62 หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรฯ เตรียมความพร้อมก่อนเรียนของนักศึกษาใหม่'62 12-14 ก.ค. 62 โครงการกล้าต้นใหม่แห่งความภาคภูมิใจเกษตรพิบูล 62 รับน้อง'62 รุ่น 2 รับน้องให้น้องรัก "เกษตรเถิดเทิง" รับน้อง'62 รุ่น 1 รับน้องให้น้องรัก "เกษตรเถิดเทิง" 2-7-62 ประชุม PreSchool คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 2562 26-6-62 กิจกรรมพี่สโมสอนน้องเตรียมพร้อมเปิดเทอม ต้อนรับนักศึกษาสมัครศึกษาต่อรอบขาดแคลน เลือกตั้งสรรหาประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
จดหมายข่าวเกษตรพิบูล
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด(คลิก)
อ่านจดหมายข่าวเกษตรพิบูลทั้งหมด(คลิก)