สารสนเทศของคณะ

บริการนักศึกษา

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่30 (1/2562) KM เตรียมความพร้อมการพัฒนาบัณฑิตสายพันธ์ุใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ และ รร.สฤษดิ์เสนาพิทยาคม ร่วม km การพัฒนานักเรียน 23 ม.ค. 2562 โครงการ ตามรอยศาสตร์พ่อ ครั้งที่ 3 โครงการเตรียมความพร้อมทางปัญญา กาย จิต Food Sci 10 ม.ค. 62 รร.อนุบาลโรจนวิทย์เข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่2019 20/12/61 KM "งานวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์" 19/12/61 วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทย์-อาหาร 18/12/61 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 14/12/61 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 13/12/61 ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแรกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย 1/12/61 การประกวดไก่พื้นเมือง 28/11/61 เทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2561 26/11/61 นำเสนอผลงานปัญหาพิเศษหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 21/11/61 ประเพณีลอยกระทง"พิบูลสงคราม มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ" 21/11/61 นำเสนอผลการสำรวจภูมิปัญญาชุมชนจอมทอง 16/11/61 ประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏทั่วประเทศ 14/11/61 การประกวดดาว-เดือน มรพส. ประจำปี2561 13/11/61 ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ ระดับมหาวิทยาลัย 2560 31/10/61 ศึกษาชุมชนจอมทอง ในรายวิชาภูมิสังคมในระบบเกษตรภาคเหนือตอนล่าง 17/10/61 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร รัชกาลที่ 9 13/10/61 กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ฉันพี่น้องเขียวขาว 6/10/61 FRESHMEN NIGHT PARTY AND AGGIE PR STAR AWARDS 2018 6/10/61 เดินวิ่งประเพณีใต้ร่มกาซะลอง2561 29/9/61 บริการวิชาการเต้าเจี้ยวผง 28/9/61 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมเข้าศึกษาดูงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร 22/9/61 บริการวิชาการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมข้าวพญาลืมแกง 18/9/61 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 15/9/61 เกษตรพิบูลคืนถิ่น 61
จดหมายข่าวเกษตรพิบูล
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด(คลิก)
อ่านจดหมายข่าวเกษตรพิบูลทั้งหมด(คลิก)