สารสนเทศของคณะ

บริการนักศึกษา

26-2-63 วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทย์-อาหาร 18 - 20 ก.พ. 63 การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรฯ ครั้งที่ 6 14-2-63 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรพิบูลสงคราม 29 - 31 ม.ค. 63 โครงการยกระดับคุณภาพนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ 28 ม.ค. 2563 กิจกรรมบริจาคโลหิต 22 ม.ค. 63 การประกวดดาว-เดือน มรพส.2562 22 ม.ค. 63 PSRU Open House 2020 การเรียนการสอน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ 18 - 19 ม.ค. 63 การอบรม Codex HACCP / GMP กิจกรรมวันปีใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 2563 11-12-62 การประชุมชี้้แจงแนวทางการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรง มรพส. 19-11-62 โครงการ “การจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 62 18-11-62 พิธีปิดโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ประจำปี 2562 2-11-62 เกษตรพิบูลคืนถิ่น 2562 30-10-62 รับเหรียญเรียนดี 2561 30-10-62 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 61 27-10-62 กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องเขียว 25-10-62 กิจกรรมบริจาคโลหิต 19-10-62 กิจกรรมเดิน-วิ่งประเพณีใต้ร่มกาซะลอง ประจำปี 2562 8-10-62 โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2562 "Best of the best” 7-10-62 ให้คำปรึกษาการจัดทำหลักสูตรโมดูล 2-10-62 ลงพื้นที่สำรวจรายวิชาภูมิสังคมในระบบเกษตรภาคเหนือตอนล่าง 2-9-62 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย "PSRU GAMES" 2562 30-8-62 ต้อนรับองคมนตรี 29-8-62 รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 2561 24-8-62 กิจกรรม AGGIE PR STAR AWARDS 2019 14-8-62 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 7-8-62 ถวายภัตตาหารเพลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 1-8-62 กิจกรรมตักบาตรเปิดหอ ประจำปีการศึกษา 2562 31-7-62 บริจาคโลหิต
จดหมายข่าวเกษตรพิบูล
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด(คลิก)
อ่านจดหมายข่าวเกษตรพิบูลทั้งหมด(คลิก)