ข่าวสาร

<< Prev  Next >>

ข่าวสาร: โครงการปั่นจักรยานกู้วิกฤต

Posted by oalc on 2012-01-31 23:04:03 ICT

ขบวนจักรยานแห่งความเพียรในครั้งนี้จึงเกิดขึ้น เพื่อบอกกล่าวเรื่องราวแห่งพระอัจฉริยภาพ และแนวทางกู้วิกฤตชาติด้วยศาสตร์พระราชา การจัดการ ดิน น้ำ ป่า ตามแนวทางพระราชดำริ การใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดกิจกรรมเพื่อรักษารากเหง้าอารยธรรมของสังคมไทย การรณรงค์เพื่อเข้าระดมบุญเข้าร่วมเพื่อการทำงานในระยะยาว อาทิ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์ไม้พื้นบ้าน การสร้างฝายชะลอน้ำและแหล่งน้ำขนาดเล็ก ฯลฯ

โครงการนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชมรมนักปั่นสะพานบุญ บริษัท สหพีร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด และทีมสิงห์สลาตัน 

สอบถามรายละเอียด สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ คุณเอื้อมพร ลอยประดิษฐ์ (นุ้ย) โทร. ๐๘๕ ๓๓๕ ๖๖๔๒ 

 

tell a friend :: comments 0


ข่าวสาร: บริจาคข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

Posted by oalc on 2011-11-07 15:02:38 ICT

เมื่อวันที่ 5-6 พฤศจิกายน2554 ที่ผ่านมา ผศ.ศิริพร ไชยเมือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และ ผศ.อรพิน เสละคร รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เป็นสักขีพยานในการรับมอบของบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ผ่านเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติภาคเหนือ วัดเจริญราษฎร์ศรัทธา (บ้านโคกผักหวาน) ชาวอำเภอชาติตระการ เพื่อนำไปมอบให้กับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นศูนย์พักพิงให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม รองรับได้ 500 คน โดยมีของบริจาคที่สำคัญดังนี้
1. ข้าวสาร 12,290 กิโลกรัม (12.29 ตัน)
2. น้ำดื่ม 4,500 ขวด
3. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 140 กล่อง
4. อาหารกระป๋อง น้ำปลา นม น้ำพริกกระปุก อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค น้ำมันพืช ฯลฯ
5. ยารักษาโรค ยาสามัญประจำบ้าน ยาจุดกันยุง ฯลฯ
6. ยาสีฟัน สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ
 
     นอกจากนั้นยังมีเงินบริจาคอีกจำนวน 19,800 บาท โดยศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทะเลแก้ว สมทบทุนอีก 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยในส่วนของการขนถ่ายของบริจาคได้รับความอนุเคราะห์จากชมรม Suzuki ภาคเหนือตอนล่างในการขนส่งมายังศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทะเลแก้ว และได้รับความอนุเคราะห์รถ 10 ล้อ จำนวน 1 คัน จาก หจก. พี แอล ขนส่ง เพื่อขนส่งจากพิษณุโลกไปยัง จ.ชลบุรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และที่ลืมไม่ได้คือนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และจากองค์การนักศึกษา มรพส. ที่ลงแรงช่วยกันขนของบริจาคจำนวนมาก ขอบคุณจากใจจริง ๆ โดยมีว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ สีอ่่อน จนท. ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทะเลแก้ว นำทีมขนของบริจาคไปให้ถึงมาบเอื้อง ชลบุรี   

 

tell a friend :: comments 0


ข่าวสาร: เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติเปิดศูนย์พักพิง

Posted by oalc on 2011-11-01 20:27:59 ICT

เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติเปิดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เป็นศูนย์พักพิงให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม รองรับได้ 500 คน ติดต่อโทรศัพท์ 038-263-078, 081-863-9703 หรือดูแผนที่และพิกัดการเดินทางได้ที่ http://www.agrinature.or.th/node/94 

แผนที่การเดินทาง

tell a friend :: comments 0


ข่าวสาร: รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

Posted by oalc on 2011-11-01 20:21:06 ICT

ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านเครือข่ายของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ สามารถนำสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง อุปกรณ์ยังชีพต่าง ๆ ไปบริจาคได้ที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทะเลแก้ว ติดต่อ นายเขมชาติ เอี่ยมอ่อน โทร. 082-881-5254 หรือ ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ สีอ่อน โทร. 085-131-7480 โดยศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทะเลแก้วจะนำของบริจาคส่งต่อให้กับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ซึ่งได้เปิดเป็นศูนย์พักพิงสำหรับผู้ประสบภัยรองรับได้ 500 คน โดยในช่วงแรกจะนำข้าวสารอาหารแห้งจำนวน 1 คันรถ (6 ล้อ) ซึ่งได้รับบริจาคจากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติภาคเหนือเดินทางไปยังมาบเอื้องในวันที่ 5 พ.ย. 2554  

tell a friend :: comments 0


ข่าวสาร: ประชุมเครือข่ายฯ ภาคเหนือ

Posted by oalc on 2011-09-30 14:59:26 ICT

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทะเลแก้ว คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เตรียมจัดประชุมเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ กลุ่มภาคเหนือ ในวันที่ 14-15 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทะเลแก้ว   

tell a friend :: comments 0


<< Prev  Next >>

 

 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทะเลแก้ว [ Log in เข้าระบบสำหรับผู้ดูแล ]