ข่าวสาร

<< Prev  Next >>

ข่าวสาร: การฝึกอบรมเกษตรกรในปี 2554

Posted by oalc on 2011-09-30 14:58:14 ICT

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทะเลแก้ว คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ได้ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในช่วงปีงบประมาณ 2554 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ธ.ก.ส. ผ่านเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ โดยทำการอบรมไปทั้งสิ้น 19 รุ่น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 2,004 คน จากจังหวัดพิษณุโลกและใกล้เคียง  

tell a friend :: comments 0


ข่าวสาร: ยินดีต้อนรับ

Posted by oalc on 2011-09-30 10:13:14 ICT

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ของศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทะเลแก้ว คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

tell a friend :: comments 0


<< Prev  Next >>

 

 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทะเลแก้ว [ Log in เข้าระบบสำหรับผู้ดูแล ]