รูปภาพ
ชื่อสมุนไพร
ชื่อท้องถิ่น
ยี่หร่า
ท้องถิ่น ยี่หร่า กะเพราญวณ(กรุงเทพมหานคร), จันทร์หอม เนียม (เชียงใหม่), จันทร์ขี้ไก่ เนียมต้น (แม่ฮ่องสอน), สะหลีดี (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน), หอมป้อม (ภาคเหนือ), โหระพาช้าง กะเพราควาย (ภาคกลาง), หร่า (ภาคใต้)
กระชาย
หัวละแอน ละแอน กะแอน ระแอน(ภาคเหนือ), กะชาย (ภาคกลาง) ขิงกระชาย (ภาคอีสาน ภาคเหนือ), ว่านพระอาทิตย์ (กรุงเทพฯ) กระชายดำ กะแอน ที่มา : สุกัลยา (2565) ขิงทราย (มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน), เปาซอเร๊าะ เป๊าสี่เป๊าะสี่ ระแอน เป๊าะซอเร้าะ (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน), จี๊ปู ซีฟู (เงี้ยว กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน)
กระถิน
ท้องถิ่น กะเส็ดโคก กะเส็ดบก (ราชบุรี), กะตง กระถิน กระถินน้อย กระถินบ้าน ผักก้านถิน (สมุทรสงคราม), ผักก้านถิน (เชียงใหม่) ผักหนองบก (ภาคเหนือ) กระถินไทย กระถินบ้าน กระถินดอกขาว กระถินหัวหงอก (ภาคกลาง), ตอเบา สะตอเทศ สะตอบ้าน (ภาคใต้), กระถินยักษ์
กระบก
มะลื่น หมักลื่น (สุโขทัย นครราชสีมา), ซะอัง (ตราด), หลักกาย (สุรินทร์)
กระวาน
ปล้าก้อ (ปัตตานี), กระวานขาว (ภาค กลาง ภาคตะวันออก), มะอี้ (ภาคเหนือ), ข่าโคก ข่าโค่ม หมากเนิ้ง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), กระวานไทย กระวานดำ กระวานแดง กระวาน จันทร์ กระวานโพธิสัตว์
พบข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ    
หน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] Next>>